Diensten


Routes & recreatie

Lopende Zaken/Amsterdam bedenkt, bereidt voor, legt aan, beschrijft of carteert recreatieve routes en netwerken voor wandelaar, fietser of kanovaarder – het hele traject, van a tot z, van idee tot eindprodukt, alleen of in samenwerking met anderen (kaartmaker, aannemer, architect, ontwerper). En werkt ook aan haalbaarheids- en gebruiksonderzoeken in de groene, ‘extensieve’ recreatie

Aanleg van een wandelroute of een wandelnetwerk bestaat niet alleen uit voorbereiding, toestemmingentraject, routebeschrijving, markering, folder, gids of website, maar ook uit overstapjes, gedragsbordjes, doorloophekken, voetbruggen, halfverharding, trekpontjes, aanlandingswerken, infopanelen. Inclusief projectmanagement, maken van het bestek en directieramingen naar aannemers toe. Lopende Zaken kan dat allemaal voor u verzorgen.

Organisatie, opdrachtgevers, offertes, uurtarief

  • Lopende Zaken is een klein bedrijfje dat veel aankan. En dat komt doordat het veel en vaak met anderen samenwerkt: ‘natte’ en ‘droge’ aannemers, bordenmakers, communicatiedeskundigen, fotografen, historici, kaartmakers, (landschaps)architecten, ontwerpers, tekstschrijvers, uitgevers, websitebouwers en routeapp-makers. Een netwerk van meest kleine bedrijven en freelancers.
  • Verder wordt er samengewerkt met allerhande stichtingen en verenigingen die zich met landschap, recreatie, routes, geschiedenis en planologie bezighouden.
  • Soms is Lopende Zaken hoofdaannemer van een project, soms onderaannemer. Soms is het een eigen project, soms andermans.
  • Opdrachtgevers zijn meestal overheden: gemeentes, recreatieschappen, gewesten, provincies. Maar ook provinciale Landschappen en andere terreinbeheerders, wandel- en fietsplatforms, particuliere bureaus.
  • In haar offertes en begrotingen streeft Lopende Zaken naar openheid en doorzichtigheid: geen addertjes in het gras, geen verborgen opslagen op producten van derden, duidelijke specificaties, modulaire opbouw.
  • Uurtarief: bij bepaalde projecten worden verschillende tarieven gehanteerd, al naar gelang de aard van de werkzaamheden en de nodige kwalificaties.

Links


Copyright © Dandelion by Pexeto