Over ons


Bureau Lopende Zaken bestaat reeds sinds 1994. Opgezet als stichting met als ideële doelstelling ‘verantwoorde vormen van groene recreatie te ontwikkelen en zo het draagvlak voor duurzaam behoud van waardevolle landschappen te vergroten’. In 1998 omgezet in een maatschap, in 2002 in een Vennootschap Onder Firma (VOF) en in 2014 in twee aparte eenmanszaken. Na al die jaren is het handelsmerk van Lopende Zaken – ideële gedrevenheid, inhoudelijke betrokkenheid en organisatorische nazorg – gebleven. De aandacht richt zich hierbij vooral op Nederland.

Tot oktober 2014 kende Lopende Zaken twee vestigingen: een in Den Haag en een in Amsterdam. De laatste hield zich vooral bezig met recreatie en routes. Die in Den Haag was gericht op geschiedenis en toekomst van het landschap. Vanaf oktober 2014 zijn beide vestigingen elk hun eigen weg gegaan. Er bestaan sindsdien twee aparte bedrijven: Lopende Zaken /Amsterdam en Lopende Zaken / Den Haag. De laatste houdt zich bezig met landschap, geschiedenis en ruimtelijke ontwikkeling. Daarover meer onder www.stevenvanschuppen.nl en www.dubbelkrimp.nl.

foto_vladimir2Lopende Zaken / Amsterdam is actief in de openluchtrecreatie, maakt routes, ontwerpt netwerken van routes, bereidt de aanleg daarvan voor en doet daarvan verslag op deze site en bijhorende nieuwsbrieven. Vladimir Mars is hier de man – hij schrijft verder routeartikelen in outdoorbladen, maakt wandel- en fietsgidsen, recenseert gidsen van anderen en is tevens wandelcoördinator van de jaarlijkse Fiets en Wandelbeurs in de Utrechtse Jaarbeurs.

Copyright © Dandelion by Pexeto